MKBer

Bent u een MKBer (Midden- en Klein Bedrijf) en heeft u moeite of geen tijd om uw administratie bij te houden? TMB Administratie kan u hiermee helpen.

De administratie is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsactiviteit. Voor de administratie moet u de facturen en de inkoop, onkosten, de uren en overige administratie duidelijk hebben. Daarbij is een splitsing in btw belangrijk voor uw btw-aangifte. Als u btw vrijgesteld bent hoeft u de splitsing niet toe te passen.

Er zijn een aantal handige online programma’s zoals Multivers, Exact, Snelstart, Afas, Zoho, etc. die u kunnen helpen bij uw boekhouding. Met een administratiepakket is de gehele boekhouding goed uitvoerbaar. TMB Administratie kan u adviseren welk pakket voor u van toepasbaar is.

U kunt ook eens per periode uw administratie naar ons sturen, zodat wij voor u een winst-en-verliesrekening kunnen opstellen. Op basis van de cijfers kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van uw onderneming. Daarnaast kunnen wij voor u de btw-aangifte en vennootschap, dividend – en inkomstenbelasting regelen. U kan er ook voor kiezen om alleen uw definitieve jaaraangifte door ons te laten verzorgen.

Als u personeel in dienst heeft wordt u als ondernemer belast met het uit betalen van salarissen. Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draagt u namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wij kunnen u helpen met de opstart, uitbetaling, jaaropgaaf, loonaangifte en afdrachten.

Daarnaast kunnen wij u adviseren in zaken die betrekking hebben met de CAO, pensioen en contracten.

Wij zorgen dat alle aftrekposten optimaal worden benut en kunnen u coachen in budgetbeheersing.