Margegoederen

 

Gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder btw.

De btw berekent u over de winstmarge (verkoopprijs minus inkoopprijs).

Werkelijke voorraad per 31 december op de balans.


 »